Konkurs na SLEEVEFACE

Konkurs na SLEEVEFACE

10 marca 2022

Sleeveface”, czyli zdjęcie z okładką książki lub ubierz się w książkę, to zdjęcia przedstawiające osoby z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała. W efekcie powstaje złudzenie prezentujące kreatywne, zabawne połączenie fotografowanej osoby z ilustracją na okładce. W SLEEVEFACE potrzebna jest jedynie wyobraźnia i aparat. Dobra zabawa gwarantowana!

Regulamin konkursu fotograficznego

SLEEVEFACE, czyli ubierz się w książk

Celem konkursu jest:

  • Popularyzacja książki i czytelnictwa
  • Rozwijanie zainteresowań i możliwości twórczych
  • Zachęcanie do fotograficznych poszukiwań i rozwijania zmysłu obserwacji

Zasady konkursu:

  • Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Komunikacji.
  • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno lub dwa zdjęcia wykonane w dowolnym miejscu.
  • Do konkursu mogą być zgłaszane jedynie te zdjęcia, które dotychczas nie były nigdzie publikowane i nie są efektem montażu w programie graficznym.
  • Zdjęcie należy przesłać w terminie do 31.03.2022r. na adres sylwia.bolewska@zsk.poznan.pl, podając imię i nazwisko oraz klasę.

Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

  • Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora
  • Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
  • Przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.

BIBLIOTEKA
Zespołu Szkół Komunikacji
w Poznaniu

Serdecznie zapraszamy!

© 2024
Wdrożenie: Solmedia.pl